Netværk - Center for Handicaphistorisk Forskning

Navn: John Bertelsen
Postadresse: Idalundvej 14, 4990 sakskøbing
Arbejdssted: Videnscenter for Specialpædagogik - Storstrøms Amt
e-mail:
Telefon: 5470 6641
Særligt interesseområde: På Videnscenter for Specialpædagogik arbejder vi med en hjemmeside for Dansk Handicap Forskning. Her også Handicaphistorisk forskning.

Navn: Gerd Clausen Conrad
Postadresse: Kobbelvænget 51 3.th, 2700 Brønshøj
Arbejdssted: Blindes Arbejde
e-mail:
Telefon: +45 2683 6485
Særligt interesseområde: Beskæftigelsesmuligheder for blinde og svagsynede

Navn: Poul Duedahl
Postadresse: Fibigerstræde 5, 9220 Aalborg Ø
Arbejdssted: Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet
e-mail:
Særligt interesseområde:

Navn: Kristina Engwall
Postadresse: Instituttet för Framtidsstudier, Box 591, 101 31 Stockholm, Sverige
Arbejdssted: Universitetet i Stockholm
e-mail:
Særligt interesseområde: "sinnesslöas" villkor under 1900-talet, genusfragor

Navn: Steen Fibiger
Postadresse: Fyns Amts Tale-Høreinstitut, Postboks 149, 5100 Odense C. Danmark
Arbejdssted: Fyns Tale-Høreinstitut
e-mail:
Særligt interesseområde: audiologopædi, stammen og den geopolitiske historiske kontekst

Navn: Staffan Förhammar
Postadresse: Institutionen för samhällsutveckling, Enheten för historia, Linköpings universitet, 581 83 Linköping, Sverige
Arbejdssted: Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK).
e-mail:
Særligt interesseområde: socialpolitisk historia, identiteter

Navn: Pia Gasseholm
Postadresse: Skolevænget 11 Nr. Nissum, 7620 Lemvig
Arbejdssted: Nr. Nissum skole
e-mail:
Telefon: 9789 1086
Særligt interesseområde: Specialpædagogik

Navn: Chalotte Glintborg
Postadresse: P.P Ørumsgade 11, byg 3, 2 sal, 8000 Århus C
Arbejdssted: Videnscenter for socialpsykiatri og handicap
e-mail:
Telefon: 4193 2588
Særligt interesseområde: Hjerneskade og psykiatri

Navn: Søren Holst
Postadresse: Højbovej 9, 4970 Rødby
Arbejdssted: Kofoedsminde / Region Sjælland
e-mail:
Telefon: 21341847
Særligt interesseområde: Historie, domfældte, socialpolitik, socialpædagogik og socialpædagogiske metoder

Navn: Frederik Holm Johansen
Postadresse: Amagerfælledvej 50 A, 2, 205, 2300
Arbejdssted: Københavns Universitet
e-mail:
Telefon: 2481 4895
Særligt interesseområde: Åndssvage, spastikere

Navn: Berit Johnsen
Postadresse: Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, Boks 1140 Blindern, 0317 Oslo, Norge
Arbejdssted: Universitetet i Oslo
e-mail:
Særligt interesseområde: Pedagogikkens og specialpedagogikkens idehistorie

Navn: Anne Kristine Grosbøll
Postadresse: Rymarksvej 1, 2900 Hellerup
Arbejdssted: Instituttet for Blinde og Svagsynede
e-mail:
Telefon: +47 3945 2346
Særligt interesseområde: Forhold for synshandicappede

Navn: Henning Jahn
Postadresse: Haldager Mark Vej 22, 4250 Fuglebjerg
Arbejdssted:
e-mail:
Telefon: +45 2258 8682
Særligt interesseområde: Udviklingshæmmedes historie

Navn: Laust Torp Jensen
Postadresse: Anneksvej 68, 9640 Farsø
Arbejdssted: Vetsremarkskolen, Aars
e-mail:
Telefon: 40504380
Særligt interesseområde: børn med multiple funktionsnedsættelser

Navn: Tom Møller Jensen
Postadresse: Saloparken 106, 8300 Odder
Arbejdssted: Åhusene Odder
e-mail:
Telefon: 3020 9133
Særligt interesseområde:

Navn: Bjørn-Eirik Johnsen
Postadresse: Havnegt. 5, 9480 Harstad
Arbejdssted: Høgskolen i Harstad
e-mail:
Telefon: +47 7705 8311

Navn: Dick Kaysø
Postadresse: Gl. Københavnsvej 6b, 3550 slangerup
Arbejdssted: Skuespiller
e-mail:
Telefon: 2048 2811
Særligt interesseområde: Sprogø

Navn: Birgit Kirkebæk
Postadresse: Minervavej 74, 2610 Rødovre, Danmark
Arbejdssted: -
e-mail:
Telefon: +45 3670 7130
Særligt interesseområde: -

Navn: Lisbeth Vollund Kristensen
Postadresse: Havdrupvej 139, st. 2720 Vanløse
Arbejdssted: Aktivitetscentret Birkegården, Hellerup
e-mail:
Telefon: +45 3874 7881
Uddannet: Omsorgsassistent under Statens Åndsvageforsorg 1980

Navn: Anne K. Ladefoged
Postadresse: Fløjstrupvej 177, 8330 Beder
Arbejdssted: Københavns Universitet
e-mail:
Telefon: -
Særligt interesseområde: Jysk åndssvageforsorg, åndsvageforsorgshistorie

Navn: Ruben Lindberg
Postadresse: Feggesundvej 24, 1. tv., 9220 Aalborg Ø
Arbejdssted: stud.mag. historie, Aalborg Universitet
e-mail:
Telefon: +45 98 17 79 19

Navn: Ingrid Markussen
Postadresse: Stenløkken 78, 3460 Birkerød
Arbejdssted:
e-mail:
Telefon: +45 45 81 55 19

Navn: Mogens Mikkelsen
Postadresse: Grønnemosevej 7, 5700 Svendborg
Arbejdssted: Grønnemoseværkstederne
e-mail:
Telefon: 62242603
Særligt interesseområde: Medarbejderråd (brugerråd) - Inddragelse af medarbejdere/brugere i arbejdsmiljø/sikkerhedsarbejde.

Navn: Marie C. Nelson
Postadresse: Linköpings universitet, SE-581 83 Linköping, SWEDEN
Arbejdssted: Professor i socialhistoria, ISAK/Historia
Telefon: +46-(0)13-28 28 08
e-mail:

Navn: Nielsen
Postadresse: Hvidsværmervej 40, 2610 Rødovre
Arbejdssted:
e-mail:
Telefon: 44948590
Særligt interesseområde: fysisk handicap

Navn: Kirsten Nøhr
Postadresse: Store Kongensgade 95, 1264 København K., Danmark
Arbejdssted: Danmarks Pædagogiske Universitet, Videreuddannelse for Pædagoger
e-mail:
Særligt interesseområde: Behandlingsområdets opkomst, specielt med henblik på behandling af psykotiske/autistiske børn. Social- og specialpædagogik i historisk belysning

Navn: Ingrid Olsson
Postadresse: Avdelingen för historia, Linköpings universitet, 581 83 Linköping, Sverige
Arbejdssted: Linköping Universitet
e-mail:
Særligt interesseområde: Handikappades levnadsvillkor i 1800-talets Sverige. Aktuelt forskningsområde: Handicappdes plats på arbetsmarknaden

Navn: Anne-Mette Hermann Pedersen
Postadresse: 8200 Århus N
Arbejdssted: Studerende på kandidat uddannelsen i pædagogisk psykologi (DPU)
e-mail:
Særligt interesseområde: Brejning fra start til slut.

Navn: Grethe Pedersen
Postadresse: Brunebanke 30, 4330 Roskilde
Arbejdssted: Margrethehøj
e-mail:
Særligt interesseområde: Neuropædagogik og psykiatri

Navn: Lotte Bo Pedersen
Postadresse: Værkmestergade 15. 4. sal. , 8000 Aarhus C
Arbejdssted: Aarhus Kommune Voksenhandicap
e-mail:
Telefon: 29283126/87134205
Særligt interesseområde:

Navn: Jacob Knage Rasmussen
Postadresse: Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg
Arbejdssted: Svendborg Museum
e-mail:
Telefon: 62 17 68 25
Særligt interesseområde:

Navn: Trine Rasmussen
Postadresse: Engesøvej 48, 6853 Vejers
Arbejdssted: Speciale studerende ved DPU, Generel pædagogik
e-mail:
Telefon: 28348735
Særligt interesseområde: selvbestemmelsesproblematikker iforhold til normalisering og livet på egne betingelser.

Navn: René Ruby
Postadresse: Njalsgade 80, lokale 15.1.71, 2300 Kbh
Arbejdssted: KUA
e-mail:
Telefon: 35328299
Særligt interesseområde: Blindes historie

Navn: Edith Mandrup Rønn
Postadresse: Tybjerglillevej 20, 4160 Herlufmagle, Danmark
Arbejdssted: Københavns Universitet, Etnologisk Institut
e-mail:
Særligt interesseområde: Handicaphistorie med et etnologisk/kulturhistorisk perspektiv. Specielle interesser: Udviklingshæmmede og psykiatriske patienter samt emner i forbindelse med religiøsitet/sindslidelser

Navn: Owe Rören
Postadresse: Tetorpsvägen 5, S-194 39 Upplands Väsby, Sverige
Arbejdssted: -
e-mail:
Særligt interesseområde: -

Navn: Lars Sandberg
Postadresse: MarselisborgCentret, Bygning 3, 2. sal, P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C
Arbejdssted: SERVICESTYRELSEN, Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri
e-mail:
Telefon: 4173 0851
Særligt interesseområde: De domfældte udviklingshæmmede

Navn: Irene Schjødt
Postadresse: Banevej 13 Hansted, 8700 Horsens
Arbejdssted: Døvepræst i Folkekirken
e-mail:
Telefon: 75656458
Særligt interesseområde: Døves historie

Navn: Janne Werner Sillemann
Postadresse: Vindeballegade 42, 5970 Ærøskøbing
Arbejdssted: Bofællesskabet Æblelunden, Marstal
e-mail:
Telefon: 40181856
Særligt interesseområde: Alt indenfor området

Navn: Eva Simonsen
Postadresse: Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, Boks 1140 Blindern, 0317 Oslo, Norge
Arbejdssted: Universitetet i Oslo
e-mail:
Særligt interesseområde: Specialpedagogisk historie, døve- og åndssvakeundervisningens historie. Aktuelt forskningsområde: Krigsbarnshistorie

Navn: Signe Sjelborg-Pedersen
Postadresse: Rolighedsvej 12, 6710 Esbjerg V
Arbejdssted: Handelsgymnasiet Ribe, cand.mag i historie
e-mail:
Telefon: 61164786
Særligt interesseområde: Racehygiejne, de udviklingshæmmedes historie

Navn: Terje Øien Thomsen
Postadresse: Havnegata 5, NO-9480 Harstad, Norge
Arbejdssted: Høgskolen i Harstad
e-mail:
Telefon: +47 77 05 81 35
Særligt interesseområde: Skole og hverdagsliv

Navn: Rita Tisdall
Postadresse: Klostermosevej 4, 3070 Snekkersten
Arbejdssted:
e-mail:
Telefon: 2243 5373
Særligt interesseområde:

Navn: Peter Westergaard
Postadresse: Høegh-Guldbergs Gade 33, 2 tv., 8000 Århus C
Arbejdssted: Fuglekær Udviklingscenter/Kristeligt Dagblad
e-mail:
Telefon: 22811907
Særligt interesseområde:

Navn: Nete Balslev Wingender
Postadresse: Amagerbrogade 26, 4th, 2300 København S., Danmark
Arbejdssted: Københavns Stadsarkiv
e-mail:
Særligt interesseområde: Udviklingshæmmedes historie i 1800 tallets Danmark, sygeplejefagets historie, hygiejnens historie