TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

NYERE BØGER OG ARTIKLER AF HANDICAPHISTORISK INTERESSE

Vi vil meget gerne have tilsendt forslag til bøger og artikler, som ønskes optaget i denne rubrik.

Litteratur, bøger, artikler og afhandlinger

Tidsskrifter

Opslagstavle

Nyt fra museer og samlinger