Nyt fra Museer og Samlinger

Der er et vigtigt samarbejde i gang mellem de samlinger og museer, der er aktive i forhold til den tidligere åndssvageforsorg. Det drejer sig om et samarbejde mellem Forsorgsmuseet på Andersvænge og samlingerne på Hammer Bakker, Sødisbakke, Kellersmindeog Ribelund. Ribelunder i den heldige situation, at samarbejdet med Sydvestjyske Museer er ved at tage form. Samarbejdet har indtil nu omfattet registrering af genstande og registrering af den viden, de ansatte på stedet har.